Privacy Policy

 

Gerritsenparts.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Gerritsenparts.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gerritsenparts.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Gerritsenparts.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Als u bij Gerritsenparts.com een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Gerritsenparts.com verkoopt uw gegevens niet.

Gerritsenparts.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Gerritsenparts.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Gerritsenparts.com geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Gerritsenparts.com, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Update / uitbreiding tbv nieuwe AVG wet.
Privacyverklaring GLT Interlift B.V. / Gerritsen Parts / ANTEO Holland
Laatste update: 23 mei 2018


Dit is de privacyverklaring van GLT Interlift B.V. (hierna “GLT”)
GLT is gevestigd in Zeewolde aan de Eenspan 21A, het kamer van koophandel nummer van GLT is: 61804223. GLT is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

GLT heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van GLT. Indien u klachten of vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de FG. Dit kan per post aan
GLT Interlift B.V., t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 23, 3890 AA Zeewolde.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website en leveranciers van GLT.

1. Wat is het algemene privacybeleid van GLT Interlift?

- GLT respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website’s, van haar
(potentiele) klanten en relaties.
- GLT stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en
gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
- GLT deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van
haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een
wettelijk verplichting.
- GLT is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren.
Daarbij houdt GLT altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de
toepasselijke gegevensbescherming.


2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan?

GLT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

- gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten
- uw gegevens invult via de gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per
telefoon.
- een zakelijke relatie met GLT heeft.

Wij verwerken de volgende gegevens van u:

- Voor – en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-Mailadres
- Bankgegevens

De meeste gegevens wie we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

3. Voor welke doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens?

1. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te
kunnen nemen als dat noodzakelijk is.
2. Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van GLT dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
3. Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

4. Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van e overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u GLT toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.

5. Inkoop / leveranciers

GLT verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomen met de leveranciers. De gegevens die GLT verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens die nodig zijn om de overeenkomst na te kunnen komen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden

Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent bij GLT. Als u de klantrelatie beëindigt, GLT maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een
wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

7. Delen wij uw gegevens?

Normaliter zijn wij de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Maar er zijn derde
partijen die toegang hebben tot uw gegevens of een deel daarvan.
Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor ons noodzakelijk
is.

Het gaat hierbij om de volgenden “derden”

- Website hosting, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
- Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van de bezoekers van onze
website.
- Postverwerkers en zullen dit uitsluitend doen om te kunnen voldoen aan onze
verplichtingen.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij de verplichting op om uw
persoonsgegevens goed te beschermen.

GLT verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt GLT uw gegevens
alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk
verplicht is.

8. Wat doen wij met cookies?

Wij maken gebruik van Google Analytics.

9. Wat doen we met Google Analytics?

Met die gegevens krijgen wij inzicht in zaken als welke pagina’s het meest
worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt.
Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren. Die informatie
wordt door Google opgeslagen op servers in de VS en verwerkt in rapporten over het
functioneren van de website.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier,
‘gegevens delen’ is uitgezet en wij maken geen gebruik van een combinatie van
andere Google diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Hier hebben wij geen invloed op.

10. Welke rechten heb je met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Uw heeft recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
GLT.

11. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

GLT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding
kunt u herkennen aan het slotje en het woord ’veilig’ voor de url.

12. Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste
versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

Onze privacy policy is aangepast naar de nieuwe AVG wet. Klik hier onderin de pagina op de link om deze te lezen. Manage cookies